Find os

Holløse Gade ligger parallelt med Kildevejen, på stykket mellem Tibirkebro og Holløselund.

Holløse Gade er gaden hvor Holløse trinbræt ligger.

Fra Tisvilde siden, er det vejen lige før Kildevejen på højre hånd.

Fra Vejby siden køre man forbi lægehuset og tager 1. vej på venstre hånd.

Sern soituin